Výskumné aktivity IKT

Hlavné činnosti divízie sú zamerané na výskum v oblastiach senzorových sietí a spracovanie neurčitej informácie pre inteligentné systémy, riešení na báze optických vlákien a fotonických prvkov, spracovania audiovizuálnej informácie a  znalostných technológií a podpory rozhodovania. Pre zabezpečenie týchto činností divízia vybuduje a bude spravovať hardvérovú a softvérovú platformu pre podporu jednotlivých aktivít.

Výstupmi divízie budú najmä:

Podaktivity výskumu v oblasti IKT:

Čiastkové oblasti výskumu: