Výskumné aktivity IDS

V súvislosti so v súčasnosti enormným nárastom prepravy tovaru a osôb vnímame ako prioritné riešiť najmä nasledovné požiadavky:

Medzi naše výskumné aktivity patrí rozsiahly rad činností v oblasti železničnej dopravy: