Inteligentné výrobné systémy

Aktivity IVS sú zamerané nielen na výskum, vývoj a aplikáciu inovatívnych prístupov a metód cielených na zvyšovanie efektivity komplexných moderných výrobných systémov, ale tiež na podporu rozvoja a rastu malých i veľkých podnikov na území SR, aj v okolitých krajinách.

Oblasť inteligentných výrobných systémov je v súčasnosti považovaná za jednu z kľúčových, pre udržanie rastu konkurencieschopnosti SR i Európy.

Viac informácií

 

 

Dosiahnuté výsledky

Disponujeme so zaujímavými výsledkami výskumu:

Viac informácií

Kontakt

V prípade otázok alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
email: ivs@uvp.uniza.sk