Výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov

Výskum  v oblasti systémov riadenia toku energie v elektromobile, bezpečnostné a komunikačné systémy

Výskum v tejto oblasti bude orientovaný na riadenie toku energie v elektromobile (energy manažment), energetické zásobníky, ktorými môžu byť superkapacitory, moderné akumulátorové batérie alebo ich vhodná kombinácia, ďalej meniče a riadiace jednotky. Okrem toho budú analyzované bezpečnostné a komunikačné systémy, ktoré budú rozdelené nasledovne: systém optimálneho riadenia; diagnostický systém; systém vnútornej inteligencie (interakcia s prostredím); systém rozpoznávania prekážky a systém sledovania polohy.

Výskum  v oblasti systémov dopĺňania energie a testovania parametrov elektrických pohonov

Veľmi dôležitou súčasťou infraštruktúry v oblasti elektromobility je dopĺňanie energie. To bude realizované výskumom a porovnaním viacerých možností, ktorými sú: systém dopĺňania rýchleho dopĺňania energie; systém bezkontaktného nabíjania (wireless energy transfer); systém nekonvenčného nabíjania s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Dôležitou súčasťou elektromobilu je premena elektrickej energie v zásobníkoch na mechanickú energiu vozidla. Toto bude možné vyšetrovať prostredníctvom moderného špičkového zariadenia, ktoré bude kombináciou dynamometra a tepelnej komory. Tento systém bude slúžiť na testovanie a identifikáciu parametrov celej slučky premeny energie v elektromobile pre rôzne podmienky.

Výskum  v oblasti meracích systémov toku výkonu elektrických a hybridných vozidiel, komponenty elektrického vozidla.

Ďalšou súčasťou elektromobility je testovanie jazdných, elektrických a mechanických vlastností elektrických a hybridných vozidiel. Na to bude slúžiť systém pre meranie toku výkonu elektrických a hybridných vozidiel s možnosťou plynulého riadenia momentu od nulových otáčok hnacích náprav pre výkony nad 500 kW. Bude to realizované na skúšobnom elektromobile Edison. Ďalšie zameranie bude na testovanie parametrov ovplyvňujúcich ekologický dojazd, spôsoby rekuperácie energie počas dojazdov, brzdenia a jazdy dole kopcom s využitím novovybudovaného meracieho systému a tiež v reálnych prevádzkových podmienkach. Porovnanie parametrov skúšobného vozidla Edison s prestavovanými a tiež súčasne dostupnými elektromobilmi na európskom trhu.