Výskum inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy

Aktivita je zameraná na výskum a vývoj v oblasti rekonfigurovateľných a logistických konceptov; hodnotenie, plánovanie a riadenie inovácií; monitorovanie, vizualizáciu a optimalizáciu výrobného procesu; s priamou previazanosťou na výrobné a logistické systémy z priemyselnej praxe.

Aktivity:

 

Virtuálne ergonomické projektovanie pracoviska

ivs3