Spracovanie audiovizuálnej informácie

V oblasti spracovania audiovizuálnej informácie sa výskum zameriava na analýzu obrazu získaného vo vnútri vozidla a obrazu z jeho okolia s cieľom prenosu predspracovanej audiovizuálnej informácie do okolia vozidla (sledovacie centrum, iné vozidlá a pod.). Ďalšou oblasťou je prepojenie spracovania audiovizuálnych dát a ich výslednej reprezentácie v grafickej podobe, či už ako vizualizovanej informácie alebo v prípade IDS a IVS vysoko aktuálnej formy zobrazovania výsledkov metódami a prostriedkami rozšírenej a virtuálnej reality.

ikt1