Spolupráca IDS so študentami

Čo ponúkame?

Študentom ponúkame spoluprácu najmä v oblastiach:

Výstupy spolupráce majú charakter vypracovaných záverečných prác v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu.