Spolupráca IDS s firmami

Čo robíme?

Spolupráca s firemným sektorom je zameraná na riešenie úloh spojených s zvyšovaním efektivity a bezpečnosti dopravných procesov a procesov spojených so zapojením ľudského faktora do riadenia, manipulácie, obsluhy, ergonómie a dizajnu strojov a zariadení v rôznych podmiekach.

Koho hľadáme?

Za potenciálneho partnera na spoluprácu v oblasti systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy považujeme hlavne organizácie:

Čo ponúkame?

V rámci spolupráce s firmami sa zameriavame na zvyšovanie efektivity a synergie dopravných odborov do jedného kompaktného celku – napríklad na analýzu úzkych miest v kaskáde obsluhovacích podsystémov, návrh riešení pri vytváraní zložitých multimodálnych dopravných systémov, koordináciu rytmických procesov v doprave so zameraním na železničnú dopravu a iné. Pri spolupráci ponúkame využitie našich skúseností, odborné kapacity, aj technologické zariadenia pre výskum a vývoj v oblasti IDS.