Senzorové siete a spracovanie neurčitej informácie pre inteligentné systémy

V oblasti senzorických sietí je dôraz kladený na siete umožňujúce príjem podnetov z okolia senzorovými poľami a sieťami prostredníctvom bezdrôtového prenosu pre ďalšie spracovanie v prostredí IDS a IVS. Cieľom je výskumom v oblastiach platforiem pre prevádzku senzorových sietí, aplikácií pre senzorové siete, vývoj a návrh nových prvkov WSN (Wireless Senzor Network) a výskum v oblasti spracovania neurčitej informácie. Oblasť bezpečných komunikačných technológií je zameraná na senzorové siete aplikované v oblasti IDS. Cieľom je výskum v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti, inteligentných bezdrôtových senzorových sietí a implementácia výsledkov výskumu v reálnom prostredí s  možnosťou overenia výsledkov prostredníctvom modelovania a simulácie dopravného procesu.