Riešenia na báze optických vlákien a fotonických prvkov

V tejto oblasti bude výskum primárne orientovaný na štúdium vlastností základných parametrov optických senzorov a ich aplikácia v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, monitorovania dopravnej infraštruktúry a nových pokročilých materiálov a technológii. Ďalšou oblasťou je vývoj nových fotonických a optofluidných vláknových prvkov a systémov na báze mikroštruktúrnych vlákien a planárnych fotonických štruktúr. V neposlednom rade bude výskum zameraný na identifikáciu poškodení mostných konštrukcií prostredníctvom inovatívnych senzorických aplikácií, ktoré umožnia identifikovať vznikajúce poškodenie monitorovaných objektov v rannom štádiu ich vzniku.