Ochrana pred terorizmom a kriminalitou

V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Ochrana pred terorizmom a kriminalitou – Eliminácia účinkov teroristických útokov s použitím výbušnín ako efektívny nástroj na ochranu osôb a majetku (APVV).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne ochrany osôb a majetku (budov) pred účinkami výbuchov neštandardných typov výbušnín používaných pri teroristických a kriminálnych činoch. Zvýšenie dosiahneme prostredníctvom vytvorenia modelu hodnotenia účinkov výbuchu nástražných výbušných systémov a praktickou implementáciou modelu v podobe metodiky a softvérového nástroja. Nástroj poskytne osobám zodpovedným za bezpečnosť (polícia, SBS, vojaci atď.) rýchly spôsob vymedzenia bezpečnostných zón pre občiansku bezpečnosť a pre ohrozené dôležité budovy so sústredeným veľkým počtom obyvateľstva (parlament, letiská, vlakové a autobusové stanice, obchodné domy, nemocnice atď. Partnermi projektu sú: