Pre študentov

Vedecký park pre študentov

Pre študentov ponúkame nasledovné služby:

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o spoluprácu kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

Tel: +421 41 513 7517, +421 41 513 7518
email: ctt@uvp.uniza.sk