Pre podnikateľov a firmy

Chcete s nami spolupracovať?

Ponúkame vám nasledovné služby:

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o spoluprácu, kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

tel: +421 41 513 7517, +421 41 513 7518
email: ctt@uvp.uniza.sk

Ak máte záujem o spoluprácu v oblasti projektov kontaktujte Projektové centrum.
email: projekt@uvp.uniza.sk