Pokrokové výrobné technológie, nové koncepty montáže

Cieľom aktivity je výskum a vývoj v oblasti pokrokových výrobných technológií, nových konceptov montáže, modelovania, simulácie a prototypovania inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle.

Aktivity:

 

Analýza „linked“ dát v systéme VisWizard

ivs4