Ochrana duševného vlastníctva

Riadenie práv duševného vlastníctva

Vytvorili sme systém, ktorý:

Na čo sa orientujeme?

Aké služby ponúkame?

Podujatia

Konferencia Duševné vlastníctvo XVI.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o význame právnej ochrany technických riešení v národnom ale aj medzinárodnom kontexte. Konferencia bude zameraná na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov a jej využitie v konkurenčnom prostredí.

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o služby z oblasti ochrany duševného vlastníctva, kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

CTT sídli v budove A UVP UNIZA – 3. poschodie, č. dverí 8, 9
Tel: +421 41 513 7517, +421 41 513 7518
email: ctt@uvp.uniza.sk