Monitorovanie, simulácie a riadenie dopravných procesov, multimodálna doprava

Druhá prioritná oblasť, na ktorú sa v rámci inteligentných dopravných systémov zameriavame, je definovaná nasledovnými témami: