Modelovanie a simulácia inteligentných výrobných systémov s aplikáciami riešení v priemysle

Predmetom aktivity je najmä výskum a vývoj metód a systémov pre moderné projektovanie výrobných podnikov ako komplexných prepojených celkov. Do tejto oblasti patrí koncept digitálneho podniku, simulácia a emulácia mobilných robotických systémov a podpora virtuálnej reality v procese digitálneho návrhu produktu a výrobného systému.

Aktivity:

 

Virtuálny návrh výrobnej dispozície

ivs5