Ľudský faktor v doprave a interakcia človek-stroj

V rámci výskumu sú našimi nosnými témami v danej oblasti najmä:

Pre bližšie informácie o unikátnom laboratóriu nájdete na stránke: HMI – LAB