CESAwards – 5.ročník regionálnej súťaže

Opäť je tu regionálna súťaž Central European Startup Awards – CESAwards (5. ročník), ktorá sa koná v 10 kra­ji­nách v rámci cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy. 
Hľadá sa startup heroes, top coworkingy alebo inkubátory a šikovní investori. Cieľom tejto súťaže je poukázať na úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí alebo or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú. Zá­ro­veň je táto sú­ťaž skve­lým pries­tor pre ne­twor­king me­dzi jed­not­li­vými kra­ji­nami.
DDL na nominácie je len do 15.6., tak sa poponáhľaj a prihlás sa cez
bit.ly/CESA_nominate

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo Central European Startup Awards