Prototypovanie inteligentných výrobných systémov a reverzné inžinierstvo

V rámci tejto aktivity realizujeme špičkový výskum a vývoj v oblasti počítačového modelovania a reverzného inžinierstva pre inteligentné výrobné systémy s výsledkami priamo aplikovateľnými do technickej praxe.

Aktivity:

 

CAD/CAE analýza komponentu

ivs2